conditii si acte leasing auto
Conditii si acte necesare obtinerii unui leasing auto

Conditii ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de leasing persoane fizice

Pentru ca o persoana fizica sa poata accesa operatiunea de leasing pentru un vehicul trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Acestea pot fi diferite de la o societate de leasing la o alta, insa, in principiu, urmatoarele se regasesc frecvent intre solicitarile finantatorilor.

Utilizatorul trebuie sa:

 • – aiba venituri permanente realizate in Romania;
 • – sa nu ai restante la alte credite;
 • – sa fie cetatean roman sau al unui stat UE, dar sa aiba domiciliul in Romania sau un permis de sedere pe termen lung;
 • – aiba limita de varsta impusa de finantator (65 de ani, de exemplu) la sfarsitul perioadei de creditare.

De asemenea, documentele necesare persoanelor fizice pentru leasing pot fi diferite de la un finantator la altul, insa cele mai comune sunt:

 • – act de identitate;
 • – acord de consultare ANAF;
 • – copii ale unor facturi de utilitati emise in ultimele 3 luni, cu care sa se faca dovada nominala (a numelui si a adresei curente;
 • – cerere de finantare, standard. Include si acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • – fisa fiscala pentru un an in urma, semnata si stampilata de catre angajator pentru conformitate;
 • – adeverinta de salariu (formular standard) net pentru ultimele 6 luni;
 • – contract individual de munca -copie;
 • – copie a paginii din Registrul de Evidenta a Salariatilor;
 • – copii de pe orice alte documente din care rezulta venituri suplimentare ale clientului;
 • – specimen de semnatura al persoanei care semneaza contractul de leasing.

Conditii ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de leasing persoane juridice

In functie de politica fiecarei firme de creditare, conditiile pentru leasing auto pot fi diferite. Exista, insa si aspecte in comun. Acestea tin de faptul ca vor fi necesare cele mai recente documente contabile ale companiei. In plus, in cele mai multe cazuri, firmele de leasing solicita si acte personale.

Orice firma de leasing deruleaza o anumita politica in ceea ce priveste activitatea pe care o deruleaza si, la modul general, solicitarile pentru client au in vedere rezultatul evaluarii sau estimarii gradului de risc pe care acesta il prezinta. Bineinteles, este important ca firma care ofera creditare sa se asigura ca firma finantata are capacitatea de a plati ratele lunare.

Documentele solicitate societatilor comerciale includ:

 • – bilantul contabil si dovada depunerii acestuia;
 • – balanta de verificare la decembrie, cu un an in urma;
 • – balanta cea mai recenta;
 • – formular de solicitare finantare – necesar sa fie completat, semnat si stampilat de catre client;
 • – formular de Acord CRC – de asemenea, completat, semnat si stampilat;
 • – cartea de identitate a persoanei care va semna contractul de leasing;
 • – copie CUI;
 • – copie CIF (in scopuri de TVA)
 • – copie dupa actul constitutiv al societatii finantate;
 • – situatia ratelor de leasing/credit, in sold atunci cand s-a facut ultima balanta;
 • – Hotarare AGA/Decizie Asociat Unic – (in original);
 • – fisa specimenelor de semnaturi ale celor autorizati sa reprezinte societatea.

In ceea ce priveste persoanele fizice autorizate, cele mai multe firme de creditare solicita:

 • – declaratia de venit din anul anterior;
 • – registrul de incasari si plati pe ultimele 3 luni;
 • – copie CUI;
 • – autorizatia care certifica activitatea solicitantului;
 • – doar daca este cazul, certificatul fiscal sau autorizatia de libera practica in copie;
 • – cartea de identitate a persoanei autorizate;
 • – acord de verificare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • – copie a Registrului de Incasari si Plati pe anul in curs;
 • – declaratia din care rezulta veniturile pe anul fiscal incheiat;
 • – declaratie din care sa rezulte veniturile estimate pentru anul in curs;
 • – situatia ratelor de leasing/credit, in sold la ultima luna incheiata.

Nota*
In toate situatiile despre care s-a vorbit anterior se pot solicita documente suplimentare.